Perfil de Muntanya

Distància: 10Km

Hora Sortida: 9:45h.

Desnivell: D+ 450m

Avituallaments: 2 en recorregut + final (+info)

Límit: 3 hores i 30 minuts

Veure Perfil

Wikiloc