Perfil de Muntanya

Distància: 5,8Km

Hora Sortida: 9:45h.

Desnivell: D+ 375m

Avituallaments: Al final del recorregut 

Límit: 2 hores

Veure Perfil

Wikiloc