Perfil de Muntanya

Distància: 10Km

Hora Sortida: 9:00h. (Dissabte, després de sortida de la distància 25K)

Desnivell: D+ 450m

Avituallaments: Només al final de la prova (+info)

Límit: 2 hores