Perfil de Muntanya

Distància: 15Km

Hora Sortida: 9:15h.

Desnivell: D+ 900m

Avituallaments: 3 en recorregut + final (+info)

Límit: 3 hores i 30 minuts

Veure Perfil

Wikiloc

**Properament s'informarà del temps de tall a l'avituallament 2