Perfil de Muntanya

Distància: 25Km

Dia Sortida: Diumenge 9 de Gener 2022

Hora Sortida: 8:00h.

Desnivell: D+ 1100m

Avituallaments: 4 en recorregut + final

Km6: Aigua, isotònic, plàtan, taronja, fruits secs i gominoles

Km11,2: Aigua, isotònic, plàtan, taronja, fruits secs i gominoles

Km16,6: Aigua, isotònic, plàtan, taronja, fruits secs i gominoles

Km21: Aigua, isotònic, plàtan, taronja, fruits secs i gominoles

Límit: 4 hores i 30 minuts

 

**Properament s'informarà del temps de tall a l'avituallament 2