Perfil de Muntanya

Distància: 25Km

Hora Sortida: 8:45h.

Desnivell: D+ 1500m

Avituallaments: 3 en recorregut + final (+info)

Límit: 4 hores i 45 minuts

Veure Perfil

Wikiloc

**Properament s'informarà del temps de tall a l'avituallament 2 i 3